ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ GESTALT FOUNDATION

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά - Θεματικά Εργαστήρια
 • Εκπαιδευτικά – Βιωματικά Εργαστήρια
 • Βιωματικά Εργαστήρια
 • Ομάδες Θεραπείας
 • Ομάδες Εποπτείας
 • Ετήσιος Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations
 • Ανοιχτές Διαλέξεις
 • Δράση στην Κοινότητα - Εθελοντισμός
 • Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ανοιχτές Διαλέξεις

Ανοιχτές Διαλέξεις

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation οργανώνει τακτικά ανοιχτές διαλέξεις, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη, με θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπου οι αρχές και η μεθοδολογία της Ψυχοθεραπείας Gestalt έχουν εφαρμογή.

 

Μάλιστα, το Gestalt Foundation έχει αναπτύξει μία μόνιμη συνεργασία με την Αλυσίδα Πολιτισμού ΙΑΝΟΣ, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό αριθμό τακτικών διαλέξεων με εισηγητές τόσο τα ιδρυτικά του μέλη όσο και τους μόνιμους επιστημονικούς συνεργάτες του.

 

Ο ετήσιος κύκλος των ανοιχτών διαλέξεων διοργανώνεται και ανακοινώνεται από το Gestalt Foundation είτε μέσω της ιστοσελίδας του, είτε μέσω των εντύπων του.