ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ GESTALT FOUNDATION

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά - Θεματικά Εργαστήρια
 • Εκπαιδευτικά – Βιωματικά Εργαστήρια
 • Βιωματικά Εργαστήρια
 • Ομάδες Θεραπείας
 • Ομάδες Εποπτείας
 • Ετήσιος Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations
 • Ανοιχτές Διαλέξεις
 • Δράση στην Κοινότητα - Εθελοντισμός
 • Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από διάφορους φορείς.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει και χρηματοδοτεί προγράμματα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης της νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από φορείς των χωρών μελών. Στα πλαίσια διαφόρων δράσεων και προγραμμάτων το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation έχει κληθεί να συμμετάσχει βοηθώντας σημαντικά στην υλοποίησή τους.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα προγράμματα που έχει συμμετάσχει το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation.

 

 • Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation συμμετείχε στη διοργάνωση για το «Εξειδικευμένο σεμινάριο με θέματα Αγωγής Υγείας» στο Κιλκίς διάρκειας 240 ωρών για 60 Εκπαιδευτικούς της Π/θμιας εκπαίδευσης ως συνεργαζόμενος φορέας (Επιστημονική μελέτη) μαζί με:
  • τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς (Τμήματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπ/σης),
  • την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  
  • το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας και
  • τον Όμιλο Παιδαγωγικού Προβληματισμού και Δράσης για την Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Φορέας διοργάνωσης: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών- Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Β’ Αγωγής & Περιβαλλοντικής Αγωγής, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας). 

 

 • Το Gestalt Foundation, επίσης, συμμετείχε ως Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο πρόγραμμα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης “Θετικές Δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών & γυναικών στις μικρομεσαίες και στις μεγάλες επιχειρήσεις” για 60 εργαζόμενες της εταιρίας PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS ΑΕΒΕ

 

 • Ακόμα, το Gestalt Foundation ανέλαβε και διεκπεραίωσε την υλοποίηση της δράσης «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο υλοποίησης του διατοπικού σχεδίου «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Διαφορετικών Πολιτισμικών Ομάδων» -Άξονας 2- Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader+.