Δραστηριότητες Αθήνας

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 οι επιστημονικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μία σειρά εργαστηρίων (Εκπαιδευτικά – Θεματικά, Εκπαιδευτικά – Βιωματικά, Βιωματικά), ένα ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, ένα Κύκλο Εργαστηρίων “Gestalt Coaching in Organizations, Ομάδες Εποπτείας, Ομάδες Θεραπείας, μία Νέα Ενότητα Βασικών Μαθημάτων Ψυχολογίας, καθώς και ένα νέο Κύκλο Διαλέξεων στην αλυσίδα πολιτισμού ΙΑΝΟΣ, με πρωταρχικό πυλώνα την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της γνώσης, τόσο των αρχών της θεωρίας και της μεθοδολογίας Gestalt, όσο και των εφαρμογών της στη διαδικασία της θεραπείας.