Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations στην Αθήνα – 2η Ενότητα

Ο κύκλος εργαστηρίων είναι διάρκειας 100 ωρών και αποτελείται από δύο ενότητες :

 

Η 1η Ενότητα 2018-2019 έχει ολοκληρωθεί.

 

Η 2η Ενότητα2019-2020 περιλαμβάνει:

 • 2 κλειστά διήμερα βιωματικά εργαστήρια και 1 τριήμερο ανοικτό βιωματικό εργαστήριο, συνολικής διάρκειας 52 ωρών βασισμένα στην πρακτική εφαρμογή της συμβουλευτικής / coaching Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Θεωρία, πρακτική και βιωματικά εργαστήρια
 • Εργασίες με περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies)
 • Βιβλιογραφία
 • Ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και την ομάδα όσον αφορά στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Παροχή εκπαιδευτικών σημειώσεων

 

Με την παρακολούθηση και των εργαστηρίων του 2ου εξαμήνου,   εργαστηρίων, ο κάθε ενδιαφερόμενος: 

 

 • Θα έρθει σε επαφή με τις βασικές αρχές της θεωρίας και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt και πώς αυτή επενεργεί σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Θα αναπτύξει δεξιότητες όπως:
 • αυτογνωσίας, επίγνωσης, δημιουργικής προσαρμογής και λειτουργικής επαφής με τον εαυτό του και το περιβάλλον
 • συμβούλου, coach και εκπαιδευτή
 • αποτελεσματικού manager, συντονιστή ομάδων.
 • θα υιοθετήσει τεχνικές, στάσεις και συμπεριφορές, που θα υποστηρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές , σε ατομικό, ομαδικό ή και οργανωσιακό επίπεδο, όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με:
 • την Επικοινωνία
 • τη Δημιουργικότητα
 • τη Συνεργασία
 • την Ομαδικότητα
 • την Ηγεσία
 • τις Αλλαγές
 • τις Συγκρούσεις
 • τις Διαπραγματεύσεις
 • το Εργασιακό Στρες
 • τη Διαχείριση Χρόνου
 • τη Διαχείριση Κρίσεων
 • την Αυτοπεποίθηση
 • την Ανάπτυξη Διαλόγου, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τα workshops θα λάβουν χώρα στα γραφεία του Gestalt Foundation, στην Αθήνα, Γ. Σισίνη 39, πλησίον Hilton, στον 4ο όροφο.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  €680

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: €380

 

Παρατήρηση:

Για τη λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης του κύκλου  εργαστηρίων 100 ωρών GESTALT COACHING IN BUSINESS & ORGANIZATIONS είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του κύκλου των εργαστηρίων που καλύπτουν και τις δύο ενότητες. Για συμμετοχή, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Λόγω του προσκεκλημένου ξένου εκπαιδευτή απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019, η οποία δεν επιστρέφεται.

 

Εργαστήρια 2ης Ενότητας 2019-2020:

  Κάθε ομάδα μόνιμη ή παροδική αναπτύσσει μία δική της δυναμική που περνάει από διάφορες φάσεις. Στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συχνό και ο ρόλος…
  Σε αυτό το εργαστήριο θα ασχοληθούμε με το πώς, κάτω από το πρίσμα της Gestalt, προχωράμε σε «διάγνωση» του Οργανισμού. Το πώς δηλαδή «εξερευνούμε» τον Οργανισμό μέσω του βιώματος,…
  “I should actually decide something else, but yeah…., that’s not possible…..it’s my family…..” (Director and co-owner a family business)   Members of family businesses identify strongly with their company.…