Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Organizations στην Αθήνα

Ο κύκλος εργαστηρίων είναι διάρκειας 100 ωρών και αποτελείται από δύο ενότητες :

 

Η 1η Ενότητα 2018-2019 περιλαμβάνει:

 • 3 διήμερα βιωματικά εργαστήρια, συνολικής διάρκειας 48 ωρών βασισμένα στην πρακτική εφαρμογή της συμβουλευτικής / coaching Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

 • Θεωρία, πρακτική και βιωματικά εργαστήρια

 • Εργασίες με περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies)

 • Βιβλιογραφία

 • Ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και την ομάδα όσον αφορά στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

 • Παροχή εκπαιδευτικών σημειώσεων

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 1. Δημιουργική ηγεσία, ο ρόλος της, η λειτουργία της στο πεδίο του οργανισμού, και η ανάδυση της «μορφής» της ηγεσίας στο οργανωσιακό «φόντο»
 2. Διαχείριση αλλαγών στους Οργανισμούς με υγιή και δημιουργική διαδικασία
 3. Διαχείριση συγκρούσεων

 

 

Η 2η Ενότητα2019-2020 περιλαμβάνει:

 • 1 τριήμερο και 2 διήμερα βιωματικά εργαστήρια, συνολικής διάρκειας 52 ωρών βασισμένα στην πρακτική εφαρμογή της συμβουλευτικής / coaching Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

 • Θεωρία, πρακτική και βιωματικά εργαστήρια

 • Εργασίες με περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies)

 • Βιβλιογραφία

 • Ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές και την ομάδα όσον αφορά στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

 • Παροχή εκπαιδευτικών σημειώσεων

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 1. Δυναμική της ομάδας και δημιουργική ομαδική συνεργασία στον οργανωσιακό και επαγγελματικό χώρο .
 2. Διάγνωση , Ρόλος , Ηθικός Κώδικας και παρέμβαση στον Οργανισμό .
 3. Εργαστήριο με ειδική θεματολογία , που καθορίζεται με βάση τη δυναμική, το πλαίσιο και τις ανάγκες που αποτυπώνονται στη διενέργεια της 1ης Ενότητας.

 

 

Με την παρακολούθηση του κύκλου των παραπάνω εργαστηρίων, ο κάθε ενδιαφερόμενος:

 • Θα έρθει σε επαφή με τις βασικές αρχές της θεωρίας και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt και πώς αυτή επενεργεί σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Θα αναπτύξει δεξιότητες όπως:
  • αυτογνωσίας,
  • επίγνωσης,
  • δημιουργικής προσαρμογής και λειτουργικής επαφής με τον εαυτό τους και το περιβάλλον
  • συμβούλου, coach και εκπαιδευτή
  • αποτελεσματικού manager, συντονιστή ομάδων.
 • Θα υιοθετήσει τεχνικές, στάσεις και συμπεριφορές, που θα υποστηρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές , σε ατομικό, ομαδικό ή και οργανωσιακό επίπεδο, όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με:
  • την Επικοινωνία
  • τη Δημιουργικότητα 
  • τη Συνεργασία
  • την Ομαδικότητα
  • την Ηγεσία
  • τις Αλλαγές
  • τις Συγκρούσεις
  • τις Διαπραγματεύσεις
  • το Εργασιακό Στρες
  • τη Διαχείριση Χρόνου
  • τη Διαχείριση Κρίσεων
  • την Αυτοπεποίθηση
  • την Ανάπτυξη Διαλόγου ,μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τα workshops θα λάβουν χώρα στα γραφεία του Gestalt Foundation, στην Αθήνα, Γ. Σισίνη 39, πλησίον Hilton, στον 4ο όροφο.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €600

 

 

Παρατήρηση:

Για τη λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης του κύκλου εργαστηρίων 100 ωρών GESTALT IN ORGANIZATIONS είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του κύκλου των εργαστηρίων που καλύπτουν και τις δύο ενότητες . Για συμμετοχή, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Λόγω του προσκεκλημένου ξένου εκπαιδευτή απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018, η οποία δεν επιστρέφεται.

 

Εργαστήρια 1ης Ενότητας 2018-2019:

v «Δημιουργική ηγεσία. Ένα νέο υπόδειγμα για οργανωσιακή ανάπτυξη και προσωπική επαγγελματική εξέλιξη» Στο workshop αυτό θα εξερευνήσουμε το ρόλο της ηγεσίας, όπως αυτός αντιμετωπίζεται και αναδεικνύεται μέσα από το…
«Η τέχνη της αλλαγής μέσα από τη ματιά της Gestalt» Είναι καλή η αλλαγή; Οι αλλαγές αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή του κάθε οργανισμού. Όπως όμως και στη…
This is a Gestalt approach to conflicts in organizations. Conflicts are part of life and so, also part of life in organizations. Many times we try to avoid or to…