Ομάδες Εποπτείας Gestalt

Το Gestalt Foundation, κάθε χρόνο, οργανώνει και προσφέρει έναν ή και περισσότερους κύκλους κλειστών ομάδων εποπτείας με έναν ή και περισσότερους συντονιστές ανά κύκλο για να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και των άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στις ομάδες αυτές.

 

Οι Ομάδες Εποπτείας απευθύνονται στους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελιχθούν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο σε θέματα που αντιμετωπίζουν με τους πελάτες τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ανταλλάξουν επαγγελματική υποστήριξη.

 

Οι ώρες παρακολούθησης αυτών των συναντήσεων υπολογίζονται στις ώρες συμμετοχής σε ομάδες εποπτείας που απαιτούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Gestalt Foundation, οργάνωσε και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων, δύο κύκλους, τριών συναντήσεων, για κλειστές ομάδες εποπτείας ώστε να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο των αποφοίτων του όσο και των άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στις ομάδες αυτές.

 

Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο συντονιστή και στις τρεις συναντήσεις ενώ ο δεύτερος με διαφορετικό συντονιστή σε κάθε συνάντηση όπως αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες, αναλυτικά.

 

 

Παρατήρηση: Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του κύκλου της κάθε κλειστής ομάδας εποπτείας που αναφέρονται παραπάνω. Για συμμετοχή στις συγκεκριμένες ομάδες εποπτείας, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη της πρώτης εποπτείας η οποία δεν επιστρέφεται.

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Παρ. 24 Ιανουαρίου 2020            Ώρες: 17:00-21:00   Παρ. 14 Φεβρουαρίου 2020            Ώρες: 17:00-21:00   Παρ. 13  Μαρτίου 2020            Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γιάννα Γιαμαρέλου,…
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     Παρ. 6 Μαρτίου 2020     Ώρες: 17:00-21:00   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γιώργος Δίπλας, PgD in PCA Counseling, εκπαιδευτής, θεραπευτής, επόπτης Gestalt, μέλος της EAGT, κάτοχος ECP, μέλος…