Επαφή

Διεύθυνση:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 109
54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο:
ΤΗΛ: 2310 283588
Φαξ:
FAX: 2310 283588