ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ GESTALT FOUNDATION

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά - Θεματικά Εργαστήρια
 • Εκπαιδευτικά – Βιωματικά Εργαστήρια
 • Βιωματικά Εργαστήρια
 • Ομάδες Θεραπείας
 • Ομάδες Εποπτείας
 • Ετήσιος Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations
 • Ανοιχτές Διαλέξεις
 • Δράση στην Κοινότητα - Εθελοντισμός
 • Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Υπηρεσίες

Στην πολυετή λειτουργία του, το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, έχει αποκτήσει εμπειρία και γνώση, τις οποίες προσπαθεί να εφαρμόσει σε καινοτόμους υπηρεσίες.

 

Φροντίζει να προσφέρει πάντα κάτι καινούργιο, για να ικανοποιήσει την ανάγκη των ανθρώπων που το εμπιστεύονται για εκπαίδευση, επιμόρφωση και διαρκή ενημέρωση, καθώς και των συνεργατών του για ότι καινούργιο προκύπτει στον τομέα τους.

 

Έτσι, εκτός από τα τρία Εκπαιδευτικά του Προγράμματα, προσφέρει ακόμα στους σπουδαστές του αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους, Θεματικά-Εκπαιδευτικά και Βιωματικά εργαστήρια, εργαστήρια που αφορούν στον εργασιακό χώρο και ανοιχτές διαλέξεις.

 

Οργανώνει Ομάδες Θεραπείας για τους εκπαιδευόμενους αλλά και για άτομα που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους ως επίσης και Ομάδες Εποπτείας για τους επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

 

Διοργανώνει Εθελοντικές Δράσεις στην Κοινότητα, συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς και συμμετέχει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που εκπονούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 

Περισσότερα θα βρείτε στις επιμέρους ενότητες.

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation προσφέρει εκπαίδευση και επιμόρφωση στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt. Κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι η διδασκαλία της θεωρίας και της μεθοδολογίας της ψυχοθεραπείας Gestalt.…
Το Gestalt Foundation, κάθε χρόνο, οργανώνει και προσφέρει έναν αριθμό εκπαιδευτικών εργαστηρίων που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα.   Θέματα όπως απώλειες, εξαρτήσεις, συγκρούσεις, κακοποίηση, παρέμβαση στην κρίση, δυναμική της ομάδας, θεραπεία…
Το Gestalt Foundation οργανώνει και προσφέρει κάθε χρόνο εκπαιδευτικά – βιωματικά εργαστήρια που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στις ανθρώπινες σχέσεις, στην οικογένεια, στα συναισθήματα, στον εργασιακό χώρο.   Τα…
Το κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation, οργανώνει ετησίως και βιωματικά εργαστήρια που καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα και αφορούν σε τομείς όπως, οι ανθρώπινες σχέσεις, η οικογένεια, ο εργασιακός χώρος και…
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation ξεκινά, κάθε χρόνο, μία νέα, κλειστή ομάδα θεραπείας - αυτογνωσίας, βασισμένη στις αρχές και τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας…
Το Gestalt Foundation, κάθε χρόνο, οργανώνει και προσφέρει ένα ή και περισσότερους κύκλους κλειστών ομάδων εποπτείας με έναν ή και περισσότερους συντονιστές ανά κύκλο για να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον τόσο…
Τα τελευταία χρόνια η προσέγγιση Gestalt αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και στο χώρο των οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο χώρο της ψυχοθεραπείας, αρχίζει να δίνεται μεγάλη…
Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation οργανώνει τακτικά ανοιχτές διαλέξεις, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη, με θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπου οι αρχές και η μεθοδολογία της Ψυχοθεραπείας…
Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation είναι ένας σύγχρονος οργανισμός που έχει ως βασική φιλοσοφία του την προσφορά στον συνάνθρωπο.   Ο εθελοντισμός για όλους τους ανθρώπους του Gestalt…
Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation έχει καταξιωθεί ως ένας βασικός εκπαιδευτικός φορέας στην ψυχοθεραπεία και ειδικότερα στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt για ψυχοθεραπευτές, συμβούλους ψυχικής υγείας και συμβούλους σε…
Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από διάφορους φορείς.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει και χρηματοδοτεί προγράμματα για την εκπαίδευση και…