Βιωματικά Εργαστήρια

Τα βιωματικά σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες αλλά και φοιτητές του χώρου της Ψυχικής Υγείας και των Ανθρωπίνων Επιστημών οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές της θεραπείας Gestalt,όσο και σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερο τον εαυτό τους, να πειραματιστούν με πιο εκφραστικούς τρόπους επικοινωνίας και να έρθουν σε επαφή με ένδοπροσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις.

… Η Νυξ, στην ελληνική μυθολογία, προσωποποιούσε τη νύχτα … Ήταν κυρίαρχη, αρχέγονη και κοσμογονική οντότητα, την οποία σεβόταν και φοβόταν ακόμη και ο ίδιος ο Θεός Δίας …  …