Πρόγραμμα για Ψυχοθεραπευτές

Πρόγραμμα για Ψυχοθεραπευτές

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

Για ψυχοθεραπευτές είναι απαραίτητο πτυχίο ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

 • Προσωπική συνέντευξη.
 • Αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα.
 • 2 Συστατικές επιστολές από επαγγελματίες στο χώρο (καθηγητής , προϊστάμενος, επόπτης).

 

Αναγνώριση του εκπαιδευτικού προγράμματος

 

Tο Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation είναι πιστοποιημένο από την E.A.G.T.1 (Ευρωπαϊκή Ένωση Θεραπείας Gestalt) και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα ακολουθεί τις διατάξεις της EAGT. Είναι επίσης πιστοποιημένο από την EAP2 (Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας) και είναι μέλος της ΕΕΨΕ3 (Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος) και της Ε.Ε.Σ.4 (Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής).

 

Περιεχόμενο και δομή της Εκπαίδευσης

 

Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης της E.A.G.T., το πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από 1.450 ώρες και περιλαμβάνει:

 • 600 ώρες θεωρίας, μεθοδολογίας και εμπειρίας
 • 150 ώρες εποπτείας
 • 300 ώρες προσωπικής ανάπτυξης
 • 400 ώρες κλινικής άσκησης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ψυχοθεραπευτές του Gestalt Foundation διαρκεί 4 χρόνια και κατανέμεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει το πρώτο και δεύτερο έτος και ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει το τρίτο και τέταρτο έτος.

 

Αναλυτικά:

 

 • Θεωρία και Μεθοδολογία

600 ώρες θεωρίας και μεθοδολογίας

Κατανέμονται στα 4 έτη. Μέσα σε αυτές τις ώρες οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τη φιλοσοφία και τις αρχές της ψυχοθεραπείας Gestalt. Εμβαθύνουν σε έννοιες όπως φαινομενολογία, μορφή & φόντο, εδώ και τώρα, θεωρία πεδίου, θεωρία εαυτού, επαφή και εμπόδια στην επαφή, πολώσεις, οργανισμός-περιβάλλον, ανοιχτοί λογαριασμοί, διάγνωση, ψυχοπαθολογία, μεταβίβαση & αντιμεταβίβαση κ.ο.κ.

 Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται προοδευτικά μεθοδολογικές διαδικασίες όπως το πείραμα, ο διάλογος, η δουλειά με όνειρα. Η θεωρία αφομοιώνεται μέσα από εργαστήρια, ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις και κυρίως μέσα από τη βιωματική δουλειά στην εκπαιδευτική ομάδα.

 

 •  Εποπτεία

150 ώρες εποπτείας

Η εποπτεία ξεκινά στον 2ο κύκλο του προγράμματος (κλινική κατεύθυνση) και γίνεται

 • Ατομικά (τουλάχιστον 75 ώρες) (βλ. Παράρτημα 4)
 • Ομαδικά (75 ώρες). Οι 75 ώρες διενεργούνται σε ομάδες εποπτείας ανάλογα με τις ανάγκες της κλινικής άσκησης των εκπαιδευομένων. (βλ. Παράρτημα 5)

Ο εκπαιδευόμενος μέσω της εποπτείας ενθαρρύνεται να ενσωματώσει τη θεωρία και τις γνώσεις του στη δουλειά του ως θεραπευτής. Επίσης μέσα από την εποπτεία και την κλινική άσκηση εξερευνά θέματα όπως, θεραπευτική σχέση, μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, παράλληλη διαδικασία, προσωπικό στυλ και όρια. Η εποπτεία συνιστάται να συνεχίζεται και μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

 • Προσωπική Ανάπτυξη

300 ώρες προσωπικής ανάπτυξης

O εκπαιδευόμενος υποχρεούται να συμπληρώσει 300 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 100 ώρες ατομικής θεραπείας
  Σκοπός της ατομικής θεραπείας είναι η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου και η εμπειρία της θεραπείας από τη θέση του θεραπευόμενου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου (1ου) έτους ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να καλύψει τουλάχιστον 10ώρες ατομικής θεραπείας και πριν την έναρξη του τρίτου (3ου) έτους θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ώρες ατομικής θεραπείας.
 • 150 ώρες ομαδικής θεραπείας
  Σκοπός της ομαδικής θεραπείας είναι η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου σε ομαδικό πλαίσιο, ο εμπλουτισμός της εμπειρίας του από τη θέση του θεραπευόμενου σε ομαδική θεραπεία και η εκμάθηση της διαδικασίας της δυναμικής της ομάδας μέσα από την προσέγγιση της ψυχοθεραπείας Gestalt, που αποτελεί βασικό μέρος της συνολικής εκπαίδευσης.
 • 50 ώρες συμμετοχής σε σεμινάρια ψυχοθεραπείας Gestalt
  Σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα (π.χ., εξαρτήσεις, κακοποίηση, απώλειες, μακροχρόνιες ασθένειες, θεραπεία ζευγαριού και οικογένειας) που απασχολούν τον εκπαιδευόμενο σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

 

 • Κλινική Άσκηση

400 ώρες κλινικής άσκησης σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς

Κλινική άσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες της E.A.G.T. σημαίνει τουλάχιστον 400 ώρες συνεδριών με συγκεκριμένους πελάτες (άτομα, ομάδες, ζευγάρια, οικογένειες –κατά προτίμηση σε συνδυασμό).

Η κλινική άσκηση ξεκινά στο 3ο έτος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, ως ώρες κλινικής άσκησης θεωρούνται:

 • Οι ώρες εργασίας σε κέντρα ψυχικής υγείας σύμφωνα με τα κριτήρια κλινικής άσκησης του Κέντρου.
 • Οι ώρες ελευθέρων επαγγελματιών που κάνουν συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, ατομική, ομαδική, σε οικογένειες, ζευγάρια ή παιδιά.
 • Οι ώρες συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου.
 • Οι ώρες εθελοντικής εργασίας σε φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το Κέντρο.

 

Το Gestalt Foundation συνεργάζεται με κάποιες δομές για την κλινική άσκηση των εκπαιδευομένων του. Η λίστα των δομών δεν είναι επαρκής και δεν καλύπτει τις απαιτούμενες ώρες κλινικής άσκησης. Για τη συμπλήρωση της πρακτικής τους έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Η κλινική άσκηση επιβεβαιώνεται μέσω της εποπτείας (ομαδική ή ατομική) από το Κέντρο κι επικυρώνεται από τον senior trainer του Κέντρου με γραπτή βεβαίωση.

 

 • Εκπαιδευτικές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις του εκπαιδευομένου

Μέσα στη χρονιά ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

 • Να διαβάζει τη βιβλιογραφία που προτείνεται για το εκάστοτε έτος. Εκτενέστερα, συζήτηση κι ανάλυση της βιβλιογραφίας γίνεται σε κάθε σεμινάριο ανάλογα με τη θεματική ενότητα. Αξιολόγηση της γνώσης του εκπαιδευόμενου γίνεται τόσο μέσα από τις προφορικές όσο και από τις γραπτές ομαδικές και ατομικές εργασίες.
 • Να συμμετέχει στις παρουσιάσεις, τα poster και γενικά στις ομάδες εργασίας (π.χ. παρατήρηση, εποπτεία).
 • Να είναι συνεπής στην παράδοση των ημερολογίων και των εργασιών που καθορίζονται για την κάθε χρονιά.

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1ο ΕΤΟΣ: Στόχοι και μέσα διδασκαλίας

Στόχοι

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιωματική δουλειά του ατόμου και των διαπροσωπικών του σχέσεων μέσα από τη δυναμική της ομάδας. Οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται την ιστορία, τις ρίζες και τις βασικές αρχές της ψυχοθεραπείας Gestalt.

2ο ΕΤΟΣ: Στόχοι και μέσα διδασκαλίας

Στόχοι

Στον 2ο χρόνο οι εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν τη βιωματική δουλειά στην ομάδα εμβαθύνοντας στην προσωπική τους ανάπτυξη. Σε θεωρητικό επίπεδο εντρυφούν στις βασικές έννοιες της θεραπείας Gestalt, όπως φαινομενολογία, θεωρία εαυτού, πείραμα και μεθοδολογία.

 

Στο τέλος των δύο πρώτων εκπαιδευτικών ετών, υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευομένου τόσο σε θέματα θεωρίας όσο και σε θέματα επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η διαδικασία είναι απαραίτητη για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

3ο ΕΤΟΣ: Στόχοι και μέσα διδασκαλίας

Στόχοι

Στον 3ο χρόνο οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται προοδευτικά με τη μεθοδολογία στην ψυχοθεραπεία Gestalt. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα κλινικής πρακτικής και δεξιοτήτων, διάγνωσης, ψυχοπαθολογίας και δεοντολογίας. Από αυτόν τον χρόνο είναι υποχρεωτική η συστηματική κλινική άσκηση και η εποπτεία ατομικά και ομαδικά.

4ο ΕΤΟΣ: Στόχοι και μέσα διδασκαλίας

Στόχοι

Ο τελευταίος χρόνος της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στις κλινικές εφαρμογές της ψυχοθεραπείας Gestalt, στην εποπτεία του εκπαιδευόμενου και στην ανάπτυξη του προσωπικού στυλ στο χώρο δουλειάς του. Το πρόγραμμα εστιάζεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

 

 • Ολοκλήρωση σπουδών

Με τη συμπλήρωση των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος και των απαιτούμενων εργασιών με επιτυχία, ο εκπαιδευόμενος ψυχοθεραπευτής παραλαμβάνει από το Κέντρο πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt, το οποίο του επιτρέπει να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και στην Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt, για να γίνει πλήρες μέλος αλλά και στην EAP (European Association for Psychotherapy), για να γίνει κάτοχος του ECP (European Certificate for Psychotherapy). Τέλος, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και μέλος της Ε.Ε.Σ. (Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής).

 

Ο εκπαιδευόμενος ψυχοθεραπευτής, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την τετραετή εκπαίδευσή του, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις & δεν έχει παραλάβει το πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το κέντρο δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον τίτλο του ψυχοθεραπευτή Gestalt.

 

Το ανώτατο χρονικό όριο μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των υποχρεώσεών τους που προβλέπεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι 7 χρόνια, δηλαδή τα 4 χρόνια της βασικής εκπαίδευσης και 3 επί πλέον χρόνια μέσα στα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα μετά το πέρας της τετραετούς βασικής τους εκπαίδευσης.

 

 

 

1Η Ευρωπαϊκή Ένωση Θεραπείας Gestalt (European Association for Gestalt Therapy –EAGT) –και η οποία θα αναφέρεται στο κείμενο ως E.A.G.T.- ιδρύθηκε το 1985, με σκοπό τη συγκέντρωση ευρωπαίων θεραπευτών Gestalt, Εκπαιδευτικών Κέντρων και Εθνικών Οργανισμών για την προώθηση της θεραπείας Gestalt στην Ευρώπη, συνδυάζοντας και ανταλλάσσοντας γνώση και πηγές, καλλιεργώντας υψηλές επαγγελματικές προδιαγραφές στη θεραπεία Gestalt και ενθαρρύνοντας την έρευνα. Σήμερα, πάνω από 300 μέλη (από οργανισμούς ή ιδιώτες) από πάνω από 20 Ευρωπαϊκές Χώρες αποτελούν ήδη κομμάτι της ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο web site www.eagt.org

2Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (EAP) εκπροσωπεί 128 Οργανισμούς (28 εθνικές ενώσεις & 17 ευρωπαϊκές ενώσεις ψυχοθεραπείας) από 41 ευρωπαϊκές χώρες και κατά συνέπεια περισσότερους από 120000 ψυχοθεραπευτές. Ακόμα δέχεται ως μέλη της και ελεύθερους επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές. Η EAP, βασισμένη στη διακήρυξη του Στρασβούργου του 1990 για την ψυχοθεραπεία, αντιπροσωπεύει εκπαιδευτικά κριτήρια υψηλού επιστημονικού επιπέδου & συμβολίζει την ελεύθερη & ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή. Η EAP έχει καθιερώσει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψυχοθεραπευτή (European Certificate for Psychotherapy) του οποίου στόχος είναι η αμοιβαία αναγνώριση & ισότιμη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή στην Ευρώπη. Έχει αναπτύξει κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των ασθενών ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τα μέλη της. Ακόμη είναι ιδρυτικό & ενεργό μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ψυχοθεραπείας (WCP). Η έδρα της είναι στη Βιέννη. Για περισσότερες πληροφορίες www.europsyche.org

3Η Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.) ιδρύθηκε το 1998 & εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy- E.A.P.). Βασικός σκοπός του E.A.P. είναι η καθιέρωση και ο έλεγχος εφαρμογής των κοινών κριτηρίων εκπαίδευσης και κανόνων δεοντολογίας στην άσκηση της ψυχοθεραπείας. Αποτελεί μια ομοσπονδία, η οποία συγκεντρώνει ήδη 70.000 ψυχοθεραπευτές διαφορετικών μεθόδων και κατευθύνσεων από 30 ευρωπαϊκές χώρες, έχει αναγνωρισθεί από την Ε.Ε. ως μη κυβερνητικός οργανισμός και έχει τη θέση του συμβούλου της Ε.Ε. σε θέματα ψυχοθεραπείας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο web site www.nopg.gr

4Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) είναι η εθνική οργάνωση των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας (Σ.Ψ.Υ.), ιδρυτικό μέλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C.). Ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες μιας εθνικής εταιρείας και να αντιπροσωπεύσει τη συμβουλευτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, να εφαρμόσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, να αναπτύξει, να εδραιώσει την συμβουλευτική και το επάγγελμα του Συμβούλου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Βασικός στόχος επομένως της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) είναι να καλύψει την ανάγκη για την διαφοροποίηση του κλάδου της Συμβουλευτικής από τους συναφείς κλάδους της Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας. Η Συμβουλευτική αναγνωρίζει ως Συμβούλους (Σ.Ψ.Υ.) προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα σπουδών, αλλά έχουν εκπαιδευτεί σε μία βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση της Συμβουλευτικής. Την ίδια στιγμή εστιάζει την προσοχή της στη προστασία των ανθρώπων που καταφεύγουν στους συμβούλους, πιστοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που προσφέρονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C.). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο web site www.hac.com.gr