Μηνιαίες Δραστηριότητες Θεσσαλονίκης

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 στη Θεσσαλονίκη…

3ο  ΜΑΘΗΜΑ  «Θεωρίες Προσωπικότητας» Ένας γενικός ορισμός της προσωπικότητας αναφέρεται σε αυτή, ως τον τρόπο με τον οποίο κανείς σκέπτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρεται.   Πρόκειται, για ένα σύνθετο σχήμα συμπεριφοράς…
Το Gestalt Foundation εντάσσει για πρώτη φορά μέσα στις άλλες, παράλληλες  δραστηριότητές του συναντήσεις φιλοσοφικού περιεχομένου που στόχο έχουν οι συμμετέχοντες, να γίνουν κοινωνοί των φιλοσοφικών ερωτημάτων, αναζητήσεων και απαντήσεων…
  Πολλές φορές, στα γραφεία μας, θα έρθουν άνθρωποι με κάποια αναπηρία ή χρόνια ασθένεια, έχοντας να αντιμετωπίζουν πολυάριθμές δυσκολίες, προκαλούμενες τόσο από τη βλάβη τους όσο και από το…