Πρόγραμμα Ομάδων Εκπαιδευτικού

Πέμπτη 19/05/2022

 

13:30 – 14:00 Άφιξη - Εγγραφές Εκπαιδευτικού

14:00 – 15:00  Snack Break– Καλωσόρισμα

15:00 – 17:00  Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση γενικού θέματος

Θέμα: «Το ανθρώπινο σώμα είναι έμψυχο και η ψυχή του ένσαρκη»

Συντονίστριες: Α. Ορφανού, Γ. Γιαμαρέλου, Δ. Μπάλλιου, Κ. Χατζηλάκου, Ε. Παππά

17:00 – 20:00  Κλειστές ομάδες εκπαιδευτικού

1ο Εκπ Αθήνας Α & Β τμήμα

Θέμα: «Θυμήσου σώμα»

Συντονιστές: Ε. Παππά, Κ. Μιχαηλίδης

 

1ο Εκπ Θεσ/νίκης & 1ο Διαδικτυακό

Θέμα: «Συν-κίνηση ἢ πῶς τὸ σῶμα μετουσιώνει τὴ μορφὴ σὲ τέχνη»

Συντονιστής: Γ. Δίπλας

 

  2ο Εκπ Θεσ/νίκης

Θέμα: «Εγώ και ο άλλος»

Συντονίστρια: Γ. Καλώτα

  

2ο Εκπ Αθήνας

Θέμα: «Μια συμπονετική ματιά στα (ψυχο)σωματικά συμπτώματα»

Συντονιστής: Γ. Γιαγλής

                         

2ο Εκπ Διαδικτυακό

Θέμα: «Αυτοτέλεια & αυτονομία ως διαδικασία ύπαρξης & συνύπαρξης»

Συντονίστρια: Γ. Γιαμαρέλου

 

3ο Εκπ Θεσ/νίκης - 3ο Εκπ Λάρισας

Θέμα: Η "αισθητική" του σώματος: Με βλέπεις, όπως με βλέπω; Με βλέπω, όπως πραγματικά είμαι; Με βλέπω ολόκληρο ή αποσπασματικό; Και  τελικά... βλέπω;

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

 

3ο Εκπ Αθήνας

Θέμα: «ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Συντονίστρια: Α. Κωνσταντινίδου

 

4ο Εκπ Θεσ/νίκης - Αθήνας

Θέμα: «…κινούμαι… κινούμε…»

Συντονίστριες: Κ. Χατζηλάκου, Δ. Χαντζιάρα

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

Θέμα: «Από το «Πρέπει να Λερώσουμε τα Χέρια του Ponty» στο «Πρέπει να  Απολυμάνουμε τα Χέρια του Covi(d)…»

Συντονίστρια: Σ. Χατζοπούλου


 

Παρασκευή 20/05/2022

 

10:00 – 13:30 Κλειστή ομ. εκπ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

Θέμα: «… κινούμαι… κινούμε…»

Συντονιστές: Κ. Χατζηλάκου, Κ. Κατσαμάκης

 

Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

Θέμα: «Το ‘’Άλλο’’ Σώμα»

Συντονίστρια: Δ. Μπάλλιου

                                                  

Θέμα: «Συναισθηματική συρρύθμιση: η σωματική διάσταση»

Συντονιστές: Γ. Γιαγλής, Δ. Χαντζιάρα

 

Θέμα: «Ποιός εἶναι ὁ ρόλος του καὶ ὁ στόχος μας;»

Συντονιστής: Γ. Δίπλας

 

Θέμα: «ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Συντονίστρια: Α. Κωνσταντινίδου

 

Θέμα: «Το σώμα ένας σοφός δάσκαλος!»

Συντονίστρια: Κ. Σιαμπάνη

 

Θέμα: «Από το «Πρέπει να Λερώσουμε τα Χέρια του Ponty» στο «Πρέπει να  Απολυμάνουμε τα Χέρια του Covi(d)…»

Συντονίστρια: Σ. Χατζοπούλου

 

Θέμα: "Αν η ψυχή είχε φωνή και μπορούσε να μιλάει, κάνε πιο 'κει θα χε πει στο κορμί που τη χαλάει..." (Μανώλης Λιδάκης, Αν η ψυχή είχε φωνή, Δίσκος: Υλικό Ονείρων, 2001).

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

 

13:30 – 15:30  Διάλειμμα-Γεύμα

 

15:30 – 16:30  Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 3ου έτους  Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Η πολύχρωμη διάσταση του αγγίγματος»

 

16:30 – 17:30 Παρουσίαση 3ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Ἔλα νὰ ἀνταλλάξουμε κορμὶ καὶ μοναξιά.

Νὰ σοῦ δώσω ἀπόγνωση, νὰ μὴν εἶσαι ζῷο,

νὰ μοῦ δώσεις δύναμη, νὰ μὴν εἶμαι ράκος.»

 

17:30 – 18:00  Διάλειμμα – Καφές

 

18:00 – 19:00  Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 3ου έτους Λάρισας

Θέμα: «Θωρώ και αναθεωρώ το σώμα»

 

19:00 - 19:30   Ανάρτηση Poster 1ου έτους Αθήνας Α τμήμα

Θέμα: «Τραγουδώντας το Σώμα, Θεραπεύοντας την ψυχή, Κινώντας το Νου, Ολοκληρώνοντας το Όλο» - Ilana Rubenfeld

 

19:30 - 20:00   Ανάρτηση Poster 1ου έτους Αθήνας Β τμήμα

Θέμα: «Το Σώμα μας: Η Πύλη στο Εδώ και Τώρα»

 

20:00 - 20:30   Ανάρτηση Poster 2ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Ενσώματη εμπειρία σε ένα δυναμικό σύστημα διαρκούς αλλαγής»

 

21:00 – Παράσταση


 

Σάββατο 21/05/2022

 

10:00 – 13:30  Κλειστή ομ. εκπ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

Θέμα: «Ένα Σώμα Χίλιες Λέξεις»

Συντονίστρια:: Δ. Μπάλλιου

 

Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

Θέμα: «Η μεταμόρφωση της βραχύτητας των αισθήσεων στο συνεχές της διαδικασίας του είναι»

Συντονίστρια: Γ. Γιαμαρέλου

 

Θέμα: «ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Συντονίστριες: Α. Κωνσταντινίδου, Δ. Χαντζιάρα

 

Θέμα: «Συν-κίνηση ἢ πῶς τὸ σῶμα μετουσιώνει τὴ μορφὴ σὲ τέχνη»

Συντονιστής: Γ. Δίπλας

 

Θέμα: «Ο χώρος και ο τόπος: συν δημιουργοί μιας ιστορίας»

Συντονίστρια: Ε. Παππά

 

Θέμα: «Η σιωπή στην ομάδα»

Συντονίστρια: Γ. Καλώτα

 

Θέμα: «Το σώμα ένας σοφός δάσκαλος!»

Συντονίστρια: Κ. Σιαμπάνη

 

Θέμα: «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ... Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...»

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

 

13:30 – 15:30 Διάλειμμα –Γεύμα

 

15:30 – 16:30  Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 4ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Αὐτείδωλον ἐγενόμην»

 

16:30 – 17:30  Παρουσίαση 4ου έτους Θεσσαλονίκης                         

Θέμα: «Σώμα και Παραβίαση»

 

17:30 – 18:00  Διάλειμμα – Καφές

                           

18:00 - 18:30   Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Ανάρτηση Poster 1ου έτους Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Touch me if you can»

 

18:30 - 19:00   Ανάρτηση Poster 2ου έτους Θεσσαλονίκης

Θέμα: «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ
«και πώς έρχεσαι σήμερα;»»

 

19:00 - 19:30   Ανάρτηση Poster 1ου έτους Διαδικτυακό

Θέμα: «Η Σωματοποίηση του Τραύματος»

 

19:30 - 20:00   Ανάρτηση Poster 2ου έτους Διαδικτυακό

Θέμα: «Το σώμα στο «παρόν»»

 

21:00 – GalaHelping Hands


 

Κυριακή 22/05/2022

 

10:00 – 12:00  Κλειστές Ομάδες Εκπαιδευτικού  

1ο έτος Αθήνας Α & Β τμήμα

Θέμα: «Μια συμπονετική ματιά στα (ψυχο)σωματικά συμπτώματα»

Συντονιστής: Γ. Γιαγλής

 

1ο έτος Θεσσαλονίκης & 1ο έτος Διαδικτυακό

Θέμα: «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ... Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...»

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

 

2ο έτος Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Ο χώρος και ο τόπος: συν δημιουργοί μιας ιστορίας»

Συντονίστρια: Ε. Παππά

 

2ο έτος Αθήνας

Θέμα: «Δυο χρόνια ομάδας εκπαιδευτικού – Δυο χρόνια κορονοϊού:

Η ομάδα μου στα χρόνια της πανδημίας…»

Συντονίστρια: Σ. Χατζοπούλου

 

2ο έτος Διαδικτυακό

Θέμα: Η "αισθητική" του σώματος: Με βλέπεις, όπως με βλέπω; Με βλέπω, όπως πραγματικά είμαι; Με βλέπω ολόκληρο ή αποσπασματικό; Και  τελικά... βλέπω;

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

 

3ο έτος Θεσσαλονίκης & 3ο έτος Λάρισας

Θέμα: «Αυτοτέλεια & αυτονομία ως διαδικασία ύπαρξης & συνύπαρξης»

Συντονίστρια: Γ. Γιαμαρέλου

 

3ο έτος Αθήνας

Θέμα: «… κινούμαι… κινούμε…»

Συντονίστρια: Κ. Χατζηλάκου

 

4ο έτος Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Θέμα:  «Το Σώμα Θυμάται…»

Συντονίστριες: Δ. Μπάλλιου, Δ. Χαντζιάρα

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

Θέμα: «Η σιωπή στην ομάδα»

Συντονίστρια: Γ. Καλώτα

 

12:00 – 12:30   Διάλειμμα – Σνακ

 

12:30 – 14:30   Κλειστές Ομάδες Εκπαιδευτικού (συνέχεια και κλείσιμο)

1ο έτος Αθήνας Α & Β τμήμα

Θέμα: «Μια συμπονετική ματιά στα (ψυχο)σωματικά συμπτώματα»

Συντονιστής: Γ. Γιαγλής

 

1ο έτος Θεσσαλονίκης & 1ο έτος Διαδικτυακό

Θέμα: «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ... Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...»

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

 

2ο έτος Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Ο χώρος και ο τόπος: συν δημιουργοί μιας ιστορίας»

Συντονίστρια: Ε. Παππά

 

2ο έτος Αθήνας

Θέμα: «Δυο χρόνια ομάδας εκπαιδευτικού – Δυο χρόνια κορονοϊού:

Η ομάδα μου στα χρόνια της πανδημίας…»

Συντονίστρια: Σ. Χατζοπούλου

 

2ο έτος Διαδικτυακό

Θέμα: Η "αισθητική" του σώματος: Με βλέπεις, όπως με βλέπω; Με βλέπω, όπως πραγματικά είμαι; Με βλέπω ολόκληρο ή αποσπασματικό; Και  τελικά... βλέπω;

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

 

3ο έτος Θεσσαλονίκης & 3ο έτος Λάρισας

Θέμα: «Αυτοτέλεια & αυτονομία ως διαδικασία ύπαρξης & συνύπαρξης»

Συντονίστρια: Γ. Γιαμαρέλου

 

3ο έτος Αθήνας

Θέμα: «… κινούμαι… κινούμε…»

Συντονίστρια: Κ. Χατζηλάκου

 

4ο έτος Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Θέμα:  «Το Σώμα Θυμάται…»

Συντονίστριες: Δ. Μπάλλιου, Δ. Χαντζιάρα

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

Θέμα: «Η σιωπή στην ομάδα»

Συντονίστρια: Γ. Καλώτα

 

14:30 – 15:00 Ολομέλεια - Κλείσιμο του τετραημέρου – Αποχαιρετισμός