Πρόγραμμα Ομάδας Επαγγελματιών

Παρασκευή 20/05/2022

 

12:30 – 13:30 Άφιξη - Εγγραφές – Καλωσόρισμα

13:30 – 15:30 Γεύμα

15:30 – 17:30  Θέμα: «Το σώμα μου η ζωή μου»

Συντονίστρια: Α. Ορφανού

17:30 – 18:00  Διάλειμμα – Καφές

18:30 –20:30 Θέμα: «Το σώμα μου η ζωή μου» Συνέχεια και κλείσιμο 1ης ημέρας

Συντονίστρια: Α. Ορφανού

21:00 – Παράσταση

 


Σάββατο 21/05/2022

 

10:00 – 13:30  Θέμα: «Το σώμα μου η ζωή μου»

Συντονίστρια: Α. Ορφανού

13:30 – 15:30  Διάλειμμα – Γεύμα

15:30 – 17:30  Θέμα: «Το σώμα μου η ζωή μου»  Συνέχεια ομάδας

Συντονίστρια: Α. Ορφανού

17:30 – 18:00  Διάλειμμα – Καφές

18:30 –20:00   Θέμα: «Το σώμα μου η ζωή μου» Συνέχεια και κλείσιμο 2ης ημέρας

Συντονίστρια: Α. Ορφανού

21:30 – GalaHelping Hands

 


Κυριακή 22/05/2022

 

10:00 – 12:00  Θέμα: : «Το σώμα μου η ζωή μου»

Συντονίστρια: Α. Ορφανού

12:00 – 12:30  Διάλειμμα – Σνακ

12:30 –14:30   Θέμα: «Το σώμα μου η ζωή μου» Συνέχεια και κλείσιμο 3ης ημέρας

Συντονίστρια: Α. Ορφανού

14:30 – 15:00 Ολομέλεια - Κλείσιμο του τετραημέρου – Αποχαιρετισμός