ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ GESTALT FOUNDATION

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά - Θεματικά Εργαστήρια
 • Εκπαιδευτικά – Βιωματικά Εργαστήρια
 • Βιωματικά Εργαστήρια
 • Ομάδες Θεραπείας
 • Ομάδες Εποπτείας
 • Ετήσιος Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations
 • Ανοιχτές Διαλέξεις
 • Δράση στην Κοινότητα - Εθελοντισμός
 • Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Φορείς
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ετήσιος Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations

Ετήσιος Κύκλος Εργαστηρίων Gestalt Coaching in Business & Organizations

Τα τελευταία χρόνια η προσέγγιση Gestalt αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και στο χώρο των οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο χώρο της ψυχοθεραπείας, αρχίζει να δίνεται μεγάλη έμφαση σε θέματα επίγνωσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων διαλόγου-διαλεκτικής διαδικασίας, που χαρακτηρίζουν τη θεραπεία Gestalt.

 

Οι εφαρμογές της προσέγγισης Gestalt στον εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε θέματα που αφορούν: στην Ηγεσία, στην Επικοινωνία, στη Δημιουργικότητα, στη Συνεργασία, στην Ομαδικότητα, στις Αλλαγές, στις Συγκρούσεις, στις Διαπραγματεύσεις, στο Εργασιακό Στρες, στη Διαχείριση Χρόνου, στη Διαχείριση Κρίσεων, στην Αυτοπεποίθηση, κλπ.

 

Με βάση την προσέγγιση Gestalt, οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν στους χώρους των οργανισμών είναι: Συμβουλευτική (Consulting), Υποστήριξη (Coaching), Καθοδήγηση (Mentoring), Εκπαίδευση (Training), Εποπτεία (Supervision), τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

 

Τα εργαστήρια που αφορούν στον Εργασιακό χώρο απευθύνονται:

 • Σε ψυχοθεραπευτές ή ψυχολόγους που εργάζονται σε οργανισμούς
 • Σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να μάθουν πως «δουλεύει» η Gestalt στο χώρο των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Σε συμβούλους Gestalt σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 • Σε συμβούλους, coaches και εκπαιδευτές που ασχολούνται με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
 • Σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.).
 • Σε ανθρώπους που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (managers).

 

Τα εργαστήρια αυτά έχουν ως στόχο να έρχονται σε επαφή οι συμμετέχοντες με την εφαρμογή των αρχών της θεραπείας Gestalt μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον σε θέματα όπως διαχείριση της εξουσίας, συγκρούσεις, δυσλειτουργίες στην ενδο-επιχειρησιακή επικοινωνία, έλλειψη συμμετοχής και δέσμευσης στην επίτευξη επιχειρησιακών στόχων, αντιστάσεις στις αλλαγές, κ.ά.