Δραστηριότητες Λάρισας

Στο πλαίσιο των ετήσιων δραστηριοτήτων του Κέντρου Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation προγραμματίστηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2019—2020 μία σειρά εργαστηρίων (εκπαιδευτικών, βιωματικών), ομάδων αυτογνωσίας, ομάδων εποπτείας καθώς και ανοιχτών διαλέξεων.