Πρόγραμμα Ομάδων Εκπαιδευτικού

Πέμπτη 13/05/2021

 

13:30 – 14:30 Άφιξη - Εγγραφές Εκπαιδευτικού

14:00 – 15:00 Snack Break – Καλωσόρισμα

15:00 – 20:00  Κλειστές ομάδες εκπαιδευτικού

1ο Εκπ Αθήνας 

Θέμα: «Δεν υπάρχει το Άπειρο χωρίς τον Φράχτη ούτε ο Φράχτης χωρίς το Άπειρο»

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

 

1ο Εκπ Θες/νίκης

Θέμα: «Η Βιασύνη της Ερμηνείας και η Αλήθεια του Άλλου»

Συντονιστής: Κ. Κώστας

 

1ο Εκπ Λάρισας - Διαδικτυακού

Θέμα: «Πώς φαίνομαι;» «Πώς είμαι;»

Συντονίστριες: Κ. Χατζηλάκου, Γ. Καλώτα

 

2ο Εκπ Αθήνας

Θέμα: «Ορατή κι αόρατη στήριξη της εμπειρίας»

Συντονίστριες: Ν. Παππά, Α. Αναγνωστοπούλου

 2ο Εκπ Θες/νίκης - Λάρισας

Θέμα: «Δουλεύοντας την έννοια του διαλόγου, υπό το πρίσμα της φαινομενολογίας»

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

 

3ο Εκπ Θες/νίκης - Αθήνας

Θέμα: «Από την Αισθητική προσέγγιση στη Φαινομενολογία»

Συντονιστής: Γ. Δίπλας

 

4ο Εκπ Θες/νίκης - Αθήνας

Θέμα: «Η έννοια και η σημασία του νοήματος ως το συνεχές πλεύσης, συνάντησης και κατανόησης σε ένα υπερδιευρυμένο πεδίο»

Συντονίστριες: Γ. Γιαμαρέλου, Σ. Χατζοπούλου

 

20:30                 Δείπνο

 


 

Παρασκευή 14/05/2021

 

10:00 – 13:30 Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

Θέμα: «... είσαι και φαίνεσαι!»...

Συντονιστές: Κ. Χατζηλάκου, Κ. Κατσαμάκης

Θέμα: «Αποβλεπτικότητα της Επαφής: Η «ανοιχτή» στάση στον κόσμο της θεραπείας»

Συντονίστριες: Δ. Μπάλλιου, Γ. Καλώτα

                                                    

Θέμα: «Ενσυναίσθηση και φαινομενολογική εξερεύνηση του πεδίου»

Συντονιστές: Γ. Γιαγλής, Σ. Χατζοπούλου

Θέμα: «Από το είναι στο έχειν, από το έχειν στην εικονιστική πραγματικότητα και το κενό νοήματος»

Συντονίστριες: Γ. Γιαμαρέλου, Α. Αναγνωστοπούλου

Θέμα: «Η διαδικασία της Φαινομενολογικής Αναγωγής στη θεραπευτική συνάντηση»

Συντονίστρια: Α. Κωνσταντινίδου

Θέμα: «Δημιουργική διαδικασία : Το κουράγιο να αντιμετωπίζεις το άγνωστο»

Συντονίστρια: Ν. Παππά

Θέμα: «Ντροπή, το “Στράβωμα” της Ύπαρξης»

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

Θέμα: «Παρένθεση, Εμπειρία και Νόημα»

Συντονιστής: Κ. Κώστας

 

13:30 – 15:30  Διάλειμμα-Γεύμα

 

15:30 – 17:00  Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 3ου έτους  Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Η φαινομενολογία στο πεδίο της θεραπείας Gestalt»

 

17:00 – 17:30  Διάλειμμα – Καφές

 

17:30 – 19:00 Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 3ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Παίζοντας: «Η Φαινομενολογία του Παιχνιδιού»

19:00 – 20:30  Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Ανάρτηση Poster 1ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Επίγνωση στη Χρονιά του Κορωνοϊού»

Ανάρτηση Poster 2ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Η φαινομενολογία στο πεδίο του Zoom και τα εμπόδια στην επαφή»

 

Ανάρτηση Poster 1ου έτους Διαδικτυακό

Θέμα: «Εγώ – Εσύ,…»

20:30 –              Παράσταση: «Αλκήστιδος ανδρεία». «Αλκήστιδος αναβίωσις».

 


 

Σάββατο 15/05/2021

 

10:00 – 13:30  Ανοικτές ομάδες εκπαιδευτικού

 

Θέμα: «Από το είναι στο έχειν, από το έχειν στην εικονιστική πραγματικότητα και το κενό νοήματος»

Συντονίστριες: Γ. Γιαμαρέλου, Γ. Καλώτα

Θέμα: «Η διαδικασία της Φαινομενολογικής Αναγωγής στη θεραπευτική συνάντηση»

Συντονίστριες: Α. Κωνσταντινίδου, Σ. Χατζοπούλου

Θέμα: «Το παράδοξο της Επιστήμης που επιβεβαιώνεται ως Τέχνη»

Συντονιστής: Γ. Δίπλας

Θέμα: «... είσαι και φαίνεσαι!»...

Συντονιστές: Κ. Χατζηλάκου, Κ. Κατσαμάκης

Θέμα: «Διδόναι Λόγον και λαμβάνειν*... : H αμοιβαιότητα της απόκρισης».

Συντονίστριες: Δ. Μπάλλιου, Α. Αναγνωστοπούλου

Θέμα: «Ενσυναίσθηση και φαινομενολογική εξερεύνηση του πεδίου»

Συντονιστής: Γ. Γιαγλής

Θέμα: «Η σημασία του φαινομενολογικού πεδίου (θεραπευτή και θεραπευόμενου) στη θεραπευτική σχέση»

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

 

Θέμα: «Παρένθεση, Εμπειρία και Νόημα»

Συντονιστής: Κ. Κώστας

 

13:30 – 15:15 Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

 

15:15 – 16:45  Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 4ου έτους Αθήνας

Θέμα: «Η επίδραση του φαινομένου της πανδημίας σε ατομικό-συλλογικό επίπεδο και η τοποθέτησή μας ως θεραπευτές Gestalt»

16:45 – 17:15  Διάλειμμα – Καφές

 

17:15 – 18:45  Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Παρουσίαση 4ου έτους Θεσσαλονίκης                         

Θέμα: «ΝέΑ ΦαΙνομΕΝολοΓία»

                                        

18:45 - 19:45   Ολομέλεια Εκπαιδευτικού

Ανάρτηση Poster 1ου έτους Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Σινεμά ο παράδεισος(;)»: Οι Aισθήσεις και η Eπαφή στα   χρόνια της πανδημίας

Ανάρτηση Poster 2ου έτους Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Φαινομενολογία των Ονείρων»

19:45 - 20:45   Ανάρτηση Poster 1ου έτους Λάρισας

Θέμα: «Μορφή και Φόντο: απενεργοποιώντας το auto-focus στο πεδίο της καθημερινότητας»

Ανάρτηση Poster 2ου έτους Λάρισας

Θέμα: «Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ»* της Alice Miller 

21:30 –              GalaHelping Hands

 


 

Κυριακή 16/05/20221

 

10:00 – 12:00  Κλειστές Ομάδες Εκπαιδευτικού  

 

1ο έτος Αθήνας

Θέμα: «Ορατή κι αόρατη στήριξη της εμπειρίας»

Συντονίστρια: Ν. Παππά

1ο έτος Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Δουλεύοντας την έννοια του διαλόγου, υπό το πρίσμα της φαινομενολογίας»

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

 

1ο έτος Λάρισας - Διαδικτυακό

Θέμα: «Η φαινομενολογία της ολοκλήρωσης και το σχεσιακό πεδίο»

Συντονίστριες: Α. Κωνσταντινίδου, Α. Αναγνωστοπούλου

2ο έτος Αθήνας

Θέμα: «Από την Αισθητική προσέγγιση στη Φαινομενολογία»

Συντονιστής: Γ. Δίπλας, Σ. Χατζοπούλου

2ο έτος Θεσσαλονίκης – Λάρισας

Θέμα: «Η απόσταση ως εμπειρία επαφής στο φαινομενολογικό πεδίο»

Συντονιστής: Γ. Γιαγλής, Γ. Καλώτα

 

3ο έτος Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Δεν υπάρχει το Άπειρο χωρίς τον Φράχτη ούτε ο Φράχτης χωρίς το Άπειρο»

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

4ο έτος Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Θέμα:  «Αποβλεπτικότητα της Επαφής: Η «ανοιχτή» στάση στον κόσμο της θεραπείας»

Συντονίστρια: Δ. Μπάλλιου

 

12:00 – 12:30   Snack Break

 

12:30 – 14:30   1ο έτος Αθήνας

Θέμα: «Η απόσταση ως εμπειρία επαφής στο φαινομενολογικό πεδίο»

Συντονίστρια: Ν. Παππά

 

1ο έτος Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Δουλεύοντας την έννοια του διαλόγου, υπό το πρίσμα της φαινομενολογίας»

Συντονίστρια: Α. Γιάγκου

 

1ο έτος Λάρισας - Διαδικτυακό

Θέμα: «Η φαινομενολογία της ολοκλήρωσης και το σχεσιακό πεδίο»

Συντονίστριες: Α. Κωνσταντινίδου, Α. Αναγνωστοπούλου

2ο έτος Αθήνας

Θέμα: «Από την Αισθητική προσέγγιση στη Φαινομενολογία»

Συντονιστής: Γ. Δίπλας, Σ. Χατζοπούλου

2ο έτος Θεσσαλονίκης – Λάρισας

Θέμα: «Η απόσταση ως εμπειρία επαφής στο φαινομενολογικό πεδίο»

Συντονιστής: Γ. Γιαγλής, Γ. Καλώτα

 

3ο έτος Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Δεν υπάρχει το Άπειρο χωρίς τον Φράχτη ούτε ο Φράχτης χωρίς το Άπειρο»

Συντονιστής: Κ. Μιχαηλίδης

4ο έτος Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Θέμα:  «Αποβλεπτικότητα της Επαφής: Η «ανοιχτή» στάση στον κόσμο της θεραπείας»

Συντονίστρια: Δ. Μπάλλιου

 

14:30 – 15:00 Ολομέλεια - Κλείσιμο του τετραημέρου – Αποχαιρετισμός