Μια οπτική που επαναπροσδιορίζει το υπαρξιακό «γίγνεσθαι»

Μία δημιουργική ισότιμη συνάντηση της θεραπείας Gestalt με τις παραστατικές και εικαστικές τέχνες μέσα από ένα κύκλο εργαστηρίων.

 

Ζούμε με πολύ διαφορετικές προκλήσεις ακόμη κι αν τις συγκρίνουμε με την προηγούμενη μόλις γενιά. Ανησυχούμε για το περιβάλλον, για ανθρώπους στα όρια της φτώχειας, για πολέμους. Ο κόσμος μας μπορεί να είναι δυσβάστακτα γεμάτος με προκλήσεις. Μέσα σ’ αυτή τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η συνάντηση και η αξιοποίηση της θεραπευτικής προσέγγισης Gestalt και των εργαλείων των παραστατικών και εικαστικών τεχνών μπορεί να είναι ένα λιμάνι, μια διαφυγή. Μπορεί να αποτελέσει δικλείδα ασφαλείας απελευθερώνοντας ένταση και ενέργεια όταν τίποτε άλλο δε μοιάζει εφικτό.

 

Η ενσωμάτωση της τέχνης στην ψυχοθεραπευτική πράξη έχει από χρόνια κατοχυρωθεί ως μια αποτελεσματική παρέμβαση η οποία συμβάλει στην αποθεραπεία και την αποκατάσταση της ψυχικής νόσου. Παρόλα αυτά η ενσωμάτωση αυτή συχνά αποτελεί πρόκληση για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς δεν υπάρχει ένας συστηματικός και αξιόπιστος τρόπος επιλογής της κατάλληλης παρέμβασης ανάλογα με το είδος της ψυχολογικών δυσκολιών και το στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας. Από την άλλη, η ψυχοθεραπεία Gestalt βασιζόμενή στη φαινομενολογία και τον υπαρξιακό διάλογο αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο όπου η τέχνη και οι δυνατότητες που αυτή προσφέρει, μπορούν να ενταχθούν μέσα στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία και να συμβάλλουν στην υλοποίηση των θεραπευτικών στόχων.

 

Στόχος του  αυτών των εργαστηρίων είναι η συστηματική καταγραφή και ανάδειξη εργαλείων και τεχνικών που προέρχονται από τον χώρο των εικαστικών και παραστατικών τεχνών και έχουν ενσωματωθεί με επιτυχία στη μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας Gestalt. Αξιοποιώντας και καταγράφοντας την πολυετή εμπειρία (>25 ετών) 30 ψυχοθεραπευτών Gestalt και συνεργατών καλλιτεχνών, έγινε μια συστηματική καταγραφή στρατηγικών, εργαλείων και τεχνικών οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία και έχουν αναδειχθεί εμπειρικά ως καλές πρακτικές.

 

Σε κάθε εργαστήριο αναφέρονται οι στόχοι κάθε παρέμβασης, το θεραπευτικό στάδιο κατά το οποίο ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί και στα προσδοκώμενα θεραπευτικά οφέλη. Εξάλλου δίνεται χώρος και χρόνος να βιωθεί και να συζητηθεί αφενός η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου εργαλείου από τον/την θεραπευτή/τρια προκειμένου η ενσωμάτωση της τέχνης στην ψυχοθεραπεία να γίνεται πάντοτε με γνώμονα τους θεραπευτικούς στόχους και αφετέρου, ο σεβασμός και εφαρμογή των ηθικών και δεοντολογικών κανόνων που διέπουν την ψυχοθεραπευτική πράξη όταν αυτή ενσωματώνει την καλλιτεχνική έκφραση.

 

Με αυτή την εκφραστική μεθοδολογία βασισμένη στις αρχές της φαινομενολογίας, που στόχο της έχει την ενεργοποίηση των εκφραστικών μας μέσων, με ή χωρίς τη λεκτική άρθρωση, οδηγούμαστε σε μεταμορφωτικές εμπειρίες και αποκτούμε ένα πολύτιμο εργαλείο δουλειάς τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε κάθε άλλο ανθρωπιστικό και εκπαιδευτικό πεδίο.

 

Ο κύκλος των εργαστηρίων (σύνολο ωρών 102, webinars 60, κατασκήνωση 42) απευθύνεται τόσο σε ψυχοθεραπευτές Gestalt ως μία δραστηριότητα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όσο και σε θεραπευτές άλλων προσεγγίσεων, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και περιλαμβάνει θεωρία, βιωματική και διδακτική εμπειρία καθώς και εποπτεία.