Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 2019 - 2020

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation στη Θεσσαλονίκη, θεωρώντας απαραίτητη τη δια βίου εκπαίδευση για κάθε Ψυχοθεραπευτή και Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Gestalt, θα πραγματοποιήσει μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020 το δεύτερο μέρος του διετούς κύκλου «Διάγνωση και Ψυχοπαθολογία από την οπτική της θεραπείας GESTALT»

 

  Σε αυτόν τον κύκλο εργαστηρίων θα προσεγγίσουμε θέματα διάγνωσης και ψυχοπαθολογίας από την οπτική γωνία της θεραπείας Gestalt. Θα συζητήσουμε πώς αυτές οι έννοιες και λέξεις ταμπού μπορούν και…