Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 2018 - 2019

 

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation στη Θεσσαλονίκη, θεωρώντας απαραίτητη τη δια βίου εκπαίδευση για κάθε Ψυχοθεραπευτή και Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Gestalt, έχει προγραμματίσει μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της ακαδημαϊκής χρονιάς 2018-2019, ένα τριήμερο εργαστήριο  με τίτλο «Η Δι-υποκειμενικότητα στη Θεραπεία Gestalt» καθώς και έναν διετή κύκλο εργαστηρίων με θέμα «Διάγνωση και Ψυχοπαθολογία από την οπτική της θεραπείας Gestalt» του οποίου το πρώτο μέρος θα διεξαχθεί ως ακολούθως:

 

Ο Edmund Husserl υπήρξε ο πρώτος φιλόσοφος που χρησιμοποίησε τον όρο δι-υποκειμενικότητα θέτοντάς τον ως θεμελιώδη και ως κύρια αρχή της φιλοσοφικής του μεθόδου της φαινομενολογίας, επηρεάζοντας σημαντικά τη φαινομενολογική…
Σε αυτόν τον κύκλο εργαστηρίων θα προσεγγίσουμε θέματα διάγνωσης και ψυχοπαθολογίας από την οπτική γωνία της θεραπείας Gestalt. Θα συζητήσουμε πώς αυτές οι έννοιες και λέξεις ταμπού μπορούν και εντάσσονται…