Ομάδες Θεραπείας - Αυτογνωσίας Gestalt

Οι συμμετέχοντες, μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, έχουν την ευκαιρία να επαναδιαπραγματευθούν θέματα που τους απασχολούν ή/και τους μπλοκάρουν. Η ομάδα λειτουργώντας σαν ένας ζωντανός καθρέφτης βοηθά τα μέλη της…
Οι ομάδες απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο τον εαυτό τους, να πειραματιστούν με πιο ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας, να έρθουν σε επαφή με προσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις και…
Εγώ…, Εσύ…, Εμείς…, ένα ομαδικό βιωματικό ταξίδι γνώσης και συνειδητότητας του Εαυτού μέσα από τα «μάτια», τη «ματιά» των Άλλων… Ημέρα/ Ώρα: Τετάρτη / 20:30 – 22:30 (Η ομάδα θα…
Εγώ…, Εσύ…, Εμείς…, ένα ομαδικό βιωματικό ταξίδι γνώσης και συνειδητότητας του Εαυτού μέσα από τα «μάτια», τη «ματιά» των Άλλων…   Ημέρα/ Ώρα: Τετάρτη, 20:30 – 22:00   Έναρξη: 18…
Ξενόγλωσση Θεματική Ομάδα 6 συναντήσεων.   “I know what I really want for Christmas. I want my childhood back. Nobody is going to give me that… I know it doesn’t…
Θάνατος, ελευθερία, υπαρξιακή μοναξιά, και αγωνία νοηματοδότησης της ζωής: τα βασικά υπαρξιακά θέματα. Το φόντο.   Η θεραπευτική σχέση: μια πορεία, μια συμπόρευση που καλείται να διαπραγματευτεί τελικά τα βασικά…
Ξενόγλωσση Θεματική Ομάδα 6 συναντήσεων. Tutti noi (gli esseri umani) per fare parte di questo mondo, per nascere e crescere, abbiamo bisogno di amore e di un intorno che abbia…
Εγώ…, Εσύ…, Εμείς…, ένα ομαδικό βιωματικό ταξίδι γνώσης και συνειδητότητας του Εαυτού μέσα από τα «μάτια», τη «ματιά» των Άλλων…   ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 Ώρες: 20:30 –…
“If we want to help our patients to realize themselves more fully as human beings, we ourselves must have the courage to risk the dangers of being human”. Laura Perls…
«Οι συμμετέχοντες/ουσες, μέσα στο ασφαλές πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής ομάδας, έχουν την ευκαιρία να επαναδιαπραγματευθούν θέματα που τους απασχολούν και καταστάσεις της ζωής τους που τους φαίνονται αδιέξοδες. Η ομάδα, λειτουργώντας…
Οι ομάδες απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο τον εαυτό τους, να πειραματιστούν με πιο ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας, να έρθουν σε επαφή με προσωπικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις και…
Εγώ…, Εσύ…, Εμείς…, ένα ομαδικό βιωματικό ταξίδι γνώσης και συνειδητότητας του Εαυτού μέσα από τα «μάτια», τη «ματιά» των Άλλων…   Χώρος Διεξαγωγής: Κωνσταντά 131, Βόλος   Όσοι ενδιαφέρεστε παρακαλώ…
Ενδεικτικοί Θεματικοί άξονες: η γονεϊκή ταυτότητα, ο γονεϊκός ρόλος και η αλληλοσυμπλήρωση ή /και σύγκρουση με τους άλλους ρόλους∙ διαπραγμάτευση των αλλαγών που συμβαίνουν σε πρακτικό, σε συναισθηματικό, σε κοινωνικό,…