Δωρεάν πρόγραμμα παροχής ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής «e-therapy», από το Gestalt Foundation

Δωρεάν πρόγραμμα παροχής ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής «e-therapy», από το Gestalt Foundation

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation αναγνωρίζοντας τα οφέλη και τη σπουδαιότητα της εθελοντικής προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, στη δύσκολη περίοδο παρατεταμένης κρίσης που βιώνουμε, ανακοινώνει τη συνέχιση του εθελοντικού προγράμματος δωρεάν παροχής ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής, μέσω διαδικτύου: «e-therapy by Gestalt Foundation» και για την περίοδο 2022-2023.

 

Το πρόγραμμα «e-therapy by Gestalt Foundation» αρχικά οργανώθηκε και ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020, κατά τη διάρκεια των πρώτων περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την πολιτεία για την υγειονομική αντιμετώπιση του κορονοϊού, με στόχο να προσφέρει ανακούφιση και φροντίδα σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν έντονες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

 

Από τότε μέχρι και σήμερα, το πρόγραμμα «e-therapy by Gestalt Foundation» έχει προσφέρει εκατοντάδες ωρών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας μέσω διαδικτύου, ενεργοποιώντας ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών συνεργατών και ειδικών ψυχικής υγείας και πλαισιώνοντας την όλη προσπάθεια με εποπτικές ομάδες καθώς επίσης και όλη την απαραίτητη οργανωτική επιμέλεια του εγχειρήματος.

 

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, από την έναρξή του (Μάρτιος 2020) μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 1120 συνάνθρωποί μας βρήκαν τη στήριξη και τη φροντίδα που χρειάστηκαν, ώστε να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες αναγκάστηκαν να βιώσουν λόγω της πρωτόγνωρης πανδημίας, ακολουθώντας μια σειρά συγκεκριμένου αριθμού συνεδριών, μέσω διαδικτύου, με «τον προσωπικό τους» ειδικό ψυχικής υγείας και συνεργάτη του Gestalt Foundation.

 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονιστεί η εθελοντική συνεισφορά περισσότερων από 150 εποπτών, θεραπευτών και εκπαιδευόμενων θεραπευτών που ενεργοποιήθηκαν, προσέφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης,.

 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής «e-therapy by Gestalt Foundation», οι ενδιαφερόμενοι (οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις*) θα μπορούν να στείλουν το αίτημά τους, μέσω μηνύματος, στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/gestalt.therapy.by.GF

 

Μετά τη διαχείριση και την αποδοχή του εκάστοτε αιτήματος, ο κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα θα προωθείται στον αντίστοιχο πρώτο διαθέσιμο θεραπευτή, ο οποίος θα αναλαμβάνει την οργάνωση, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση των διαδικτυακών συνεδριών με τον ενδιαφερόμενο.

 

Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος θα παρακολουθείται αποκλειστικά από έναν συγκεκριμένο και σταθερό ειδικό ψυχικής υγείας (εκπαιδευμένο στην ψυχοθεραπεία Gestalt) καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης.

 

Παράλληλα, όλοι οι εθελοντές συνεργάτες θεραπευτές του προγράμματος θα ενταχθούν σε ολιγομελείς εποπτικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ορθότητα της πρακτικής εφαρμογής της διαδικασίας που θα ακολουθείται από τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα.

 

 Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας και παράλληλα να προωθήσετε ελεύθερα τη σελίδα του εθελοντικού μας προγράμματος, μέσω του παρακάτω συνδέσμου :

https://www.facebook.com/gestalt.therapy.by.GF

Όλοι μαζί... μπορούμε να τα καταφέρουμε!

 

*Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα δωρεάν παροχής ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής, μέσω διαδικτύου, «e-therapy by Gestalt Foundation» απευθύνεται σε :

  • Ενήλικες (18 ετών και πάνω)
  • Άνεργους ή συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά μια συμβατική θεραπευτική ή συμβουλευτική σχέση με κάποιον ενεργό ψυχοθεραπευτή ή σύμβουλο
  • Μονογονεϊκές οικογένειες (Μητέρα ή Πατέρας)
  • Ενδιαφερόμενους που το αίτημά τους για ψυχολογική στήριξη σχετίζεται με την παρούσα κοινωνικό-οικονομική κατάσταση που δημιούργησε η υγειονομική κρίση
  • Ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα