«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Από τον κύκλο διαλέξεων του Gestalt Foundation «Η φιλοσοφία συναντά την Ψυχολογία», στην Αλυσίδα Πολιτισμού ΙΑΝΟΣ

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Από τον  κύκλο διαλέξεων του Gestalt Foundation «Η φιλοσοφία συναντά την Ψυχολογία», στην Αλυσίδα Πολιτισμού ΙΑΝΟΣ

Την Πέμπτη 16/1/2020, στην Αλυσίδα Πολιτισμού ΙΑΝΟΣ, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η τρίτη διάλεξη του κύκλου «Η φιλοσοφία συναντά την Ψυχολογία»  με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Από πλευράς της Φιλοσοφίας ομιλητής ήταν ο επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Στασινός Σταυριανέας και από την πλευρά της Ψυχολογίας η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια Gestalt, Εξαρμενία Παππά. Ο καθηγητής Σταυριανέας παρουσίασε την «Ελευθερία» μέσα από τα ξένα φιλοσοφικά κινήματα του Ντετερμινισμού, του Φαταλισμού κά, για να υπογραμμίσει τη διαφοροποίησή τους ως προς την οπτική τους στο συγκεκριμένο θέμα και η κα Παππά μέσα από την οπτική της προσέγγισης Gestalt. Η Ελευθερία αποτελεί μία από τις πιο προσφιλείς και πολυσυζητημένες έννοιες τόσο στη φιλοσοφία όσο και στην ψυχολογία. Όμως είναι δύσκολα κατανοητή τόσο ως προς τον προσδιορισμό της όσο και ως προς την αντίληψη που έχει ο καθένας σχετικά με αυτήν. Ήταν επόμενο, στη συζήτηση που ακολούθησε, το κοινό να κατακλύσει τους ομιλητές με διάφορα ερωτήματα και τοποθετήσεις και να οδηγήσει σε μία άκρως ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων.