ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 • 1ο ΜΑΘΗΜΑ

 

«Εισαγωγή στην Ψυχολογία: Από τις ρίζες της φιλοσοφίας μέχρι την εξέλιξη μίας πολυδιάστατης επιστήμης»

 

Επισκόπηση της ψυχολογίας ως φυσικής και κοινωνικής επιστήμης. Ιστορική αναδρομή των βασικών πυλώνων, γενική θεώρηση των προσεγγίσεων και κλάδων της ψυχολογίας, καθώς και των ερευνητικών μεθόδων, εφαρμογών και δεοντολογίας της επιστήμης αυτής.

Συνοπτική παρουσίαση των

 1. βιολογικών αρχών της συμπεριφοράς,
 2. των αντιληπτικών και αισθητηριακών συστημάτων,
 3. της νοητικής λειτουργίας της συνείδησης,
 4. των γνωστικών διαδικασιών της μάθησης, μνήμης, γλώσσας και σκέψης,
 5. της λειτουργίας των συναισθημάτων,
 6. του μηχανισμού των κινήτρων αλλά και
 7. την κοινωνική συμπεριφορά.

Σκοπός του μαθήματος  είναι η θεωρητική διερεύνηση των ψυχολογικών, νοητικών διαδικασιών και συμπεριφοράς, για την καλύτερη κατανόηση των γνωστικών, σωματικο-συναισθηματικών και κοινωνικών διαστάσεων του ατόμου.

Στο μάθημα περιλαμβάνεται ανάθεση εργασιών και ασκήσεις κριτικής σκέψης.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Αθηνά Αναγνωστοπούλου, Σχεσιακή θεραπεία Gestalt (Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία Gestalt), Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation), ΒΑ στην Ψυχολογία (Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος), Δίπλωμα στη Συμβουλευτική & Συνθετική Ανάλυση (COSCA). Ψυχοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια Gestalt. Μέλος της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt. Εργάζεται ως ψυχολόγος με ενήλικες, και συντονίζει ομάδες θεραπείας & προσωπικής ανάπτυξης, ομάδα στήριξης για τις διατροφικές διαταραχές, καθώς και ομάδες γονέων για τη θετική ανατροφή των παιδιών.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  Ημέρα Πέμπτη, 19:00-22:00

 • 7 Μαρτίου, 14 Μαρτίου, 21 Μαρτίου, 28 Μαρτίου 2024
 • 4 Απριλίου, 11 Απριλίου, 18 Απριλίου, 25 Απριλίου 2024
 • 9 Μαΐου, 23 Μαΐου, 30 Μαΐου 2024
 • 6 Ιουνίου, 13 Ιουνίου, 20 Ιουνίου 2024

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Με φυσική παρουσία στον χώρο του Gestalt Foundation,  Ηπείρου 37, 173 41, Αγ. Δημήτριο, στον 2ο όροφο και διαδικτυακά για όσους διαμένουν εκτός Αθηνών.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ €250