Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης Gestalt Foundation στη Θεσσαλονίκη, θεωρώντας απαραίτητη τη δια βίου εκπαίδευση για κάθε Ψυχοθεραπευτή και Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Gestalt, οργάνωσε και προσφέρει αυτή τη χρονιά δύο δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ένα τριήμερο εργαστήριο

 

 

 

Παρατήρηση:

Για συμμετοχή λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για δήλωση συμμετοχής είναι η καταβολή προκαταβολής (30% του κόστους συμμετοχής) τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη του πρώτου εργαστηρίου, η οποία δεν επιστρέφεται.

 

Ο Edmund Husserl υπήρξε ο πρώτος φιλόσοφος που χρησιμοποίησε τον όρο δι-υποκειμενικότητα θέτοντάς τον ως θεμελιώδη και ως κύρια αρχή της φιλοσοφικής του μεθόδου της φαινομενολογίας, επηρεάζοντας σημαντικά τη φαινομενολογική…
Σε αυτόν τον κύκλο εργαστηρίων θα προσεγγίσουμε θέματα διάγνωσης και ψυχοπαθολογίας από την οπτική γωνία της θεραπείας Gestalt. Θα συζητήσουμε πώς αυτές οι έννοιες και λέξεις ταμπού μπορούν και εντάσσονται…